<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>revista-medicina-scolara</PublisherName>
   <JournalTitle>The Journal of School and University Medicine</JournalTitle>
   <PISSN/>
   <EISSN/>
   <Volume-Issue/>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season/>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical</ArticleType>
   <ArticleTitle>DIAGNOSTIC ÎNTÂRZIAT DE FIBROZ? CHISTIC? (MUCOVISCIDOZ?). PERSPECTIVE OPTIMISTE PENTRU URM?TOARELE DECENII: O PREZENTARE DE CAZ ?I REVIZIA LITERATURII</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>0</FirstPage>
   <LastPage>0</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Bianca</FirstName>
     <LastName>Huluban</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI/>
   <Abstract>Fibroza chistic? (FC) de?i încadrat? ca boal? rar?, este cea mai frecvent? boal? monogenic? cu transmitere autozomal recesiv? la popula?ia caucazian?. Media inciden?ei pentru Europa este de 1/2500 na?teri. Este cauzat? de muta?ii ale genei care codific? proteina reglatoare a conductan?ei trasmembranare a FC (CFTR) – Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, responsabil? pentru reglarea fluxului de sare ?i fluide în celul? ?i are drept consecin?? acumularea de mucus vâscos ?i afectarea a aproape tuturor glandelor exocrine. Tabloul clinic este variabil, forma tipic? fiind caracterizat? de triada: steatoree, stagnare ponderal? ?i manifest?ri respiratorii. Forma clasic? este diagnosticat? în jurul vârstei de doi ani, dar exist? ?i forme atipice, cu tablou clinico-biologic incomplet ?i evolu?ie blând?, care pot r?mâne nediagnosticate o perioad? mai lung? de timp. Acestea nu sunt îns? excluse de la o bun? recuperare ?i stabilizare, cu un prognostic bun pe termen mediu ?i lung. Condi?ia este un management corect al bolii, prin plasarea pacientului sub stricta monitorizare a unei echipe multidisciplinare de speciali?ti, precum ?i prin asigurarea accesului la tratament. Aceast? prezentare urm?re?te s? eviden?ieze cauzele care pot determina un diagnostic întârziat de FC, importan?a major? a existen?ei unor echipe multidisciplinare în centre de diagnostic ?i tratament pentru FC, precum ?i a dezvolt?rii unor mijloace eficiente de tratament atât în Europa, cât ?i în România. FC nu mai este o boal? incurabil? ?i invalidant?, pacien?ii putând avea o via?? normal?, privind cu optimism spre un viitor îndep?rtat.</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>Fibroza chistic?, diagnostic întârziat, echip? multidisciplinar?, perspective optimiste</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://www.revista-medicina-scolara.ro/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=14407&amp;title=DIAGNOSTIC ÎNTÂRZIAT DE FIBROZ? CHISTIC? (MUCOVISCIDOZ?). PERSPECTIVE OPTIMISTE PENTRU URM?TOARELE DECENII: O PREZENTARE DE CAZ ?I REVIZIA LITERATURII</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References/>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>