<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2d1 20170631//EN" "JATS-journalpublishing1.dtd">
<ArticleSet>
 <Article>
  <Journal>
   <PublisherName>revista-medicina-scolara</PublisherName>
   <JournalTitle>The Journal of School and University Medicine</JournalTitle>
   <PISSN/>
   <EISSN/>
   <Volume-Issue/>
   <PartNumber/>
   <IssueTopic>Multidisciplinary</IssueTopic>
   <IssueLanguage>English</IssueLanguage>
   <Season/>
   <SpecialIssue>N</SpecialIssue>
   <SupplementaryIssue>N</SupplementaryIssue>
   <IssueOA>Y</IssueOA>
   <PubDate>
    <Year>-0001</Year>
    <Month>11</Month>
    <Day>30</Day>
   </PubDate>
   <ArticleType>Medical</ArticleType>
   <ArticleTitle>CONSUMUL DE TIGARI ELECTRONICE – O NOUA EPIDEMIE IN RANDUL COPIILOR SI ADOLESCENTILOR DIN ROMANIA</ArticleTitle>
   <SubTitle/>
   <ArticleLanguage>English</ArticleLanguage>
   <ArticleOA>Y</ArticleOA>
   <FirstPage>0</FirstPage>
   <LastPage>0</LastPage>
   <AuthorList>
    <Author>
     <FirstName>Bianca</FirstName>
     <LastName>Huluban</LastName>
     <AuthorLanguage>English</AuthorLanguage>
     <Affiliation/>
     <CorrespondingAuthor>N</CorrespondingAuthor>
     <ORCID/>
    </Author>
   </AuthorList>
   <DOI/>
   <Abstract>Consumul de ?ig?ri electronice sau vapingul reprezint? un obicei tot mai popular în rândul tinerilor din întreaga lume. Promovarea intens? a dispozitivelor de vaping, utilizarea lor ca un surogat al ?ig?rilor clasice de c?tre cei care vor s? renun?e la acest viciu ?i curiozitatea specific? adolescen?ilor au f?cut din ?ig?rile electronice o nou? problem? de s?n?tate public?. Scopul acestui articol este s? prezinte dispozitivele de vaping într-o manier? obiectiv?, cu accentul pe substan?ele con?inute ?i rolul pe care acestea pot s? îl aib? asupra s?n?t??ii. Credem c? epidemia cauzat? de acest nou trend poate fi oprit? sau m?car încetinit? printr-o informare corect?, din surse de specialitate ?i prin efortul comun al p?rin?ilor, profesorilor, medicilor ?i tinerilor din România. Medicii pediatri, medicii de medicin? ?colar? ?i psihologii trebuie s? trag? un semnal de alarm? ?i s? întreprind? ac?iuni preventive pentru a cre?te con?tientizarea riscurilor ?i a limita r?spândirea vapingului în ?ara noastr?.</Abstract>
   <AbstractLanguage>English</AbstractLanguage>
   <Keywords>vaping; ?ig?ri electronice; epidemie; s?n?tate public?; copii; adolescen?i</Keywords>
   <URLs>
    <Abstract>https://www.revista-medicina-scolara.ro/ubijournal-v1copy/journals/abstract.php?article_id=13480&amp;title=CONSUMUL DE TIGARI ELECTRONICE – O NOUA EPIDEMIE IN RANDUL COPIILOR SI ADOLESCENTILOR DIN ROMANIA</Abstract>
   </URLs>
   <References>
    <ReferencesarticleTitle>References</ReferencesarticleTitle>
    <ReferencesfirstPage>16</ReferencesfirstPage>
    <ReferenceslastPage>19</ReferenceslastPage>
    <References/>
   </References>
  </Journal>
 </Article>
</ArticleSet>