Join us   Log in   redactiarmsu@gmail.com  


THE JOURNAL OF SCHOOL AND UNIVERSITY MEDICINE - Volume 10, Issue 4, october-december 2023

Pages: 16-19
Print Article   Download XML  Download PDF

STUDIU PILOT REFERITOR LA INFLUENTA DROGURILOR DE MARE RISC LA NIVELUL CAVITATII ORALE

Author: Florina Silvia Nica , Elena Catana

Category: Medical

Abstract:

INTRODUCERE: În multe tari, inclusiv România, consumul de droguri a crescut semnificativ în ultimii ani, fiind folosite stupefiante tot mai puternice. Modalitatile de administrare variaza: fumat, prizat, cale intravenoasa si orala.

SCOP: Evaluarea starii de sanatate orala a unui grup de consumatori de droguri de mare risc, actuali sau fosti.

MATERIAL SI METODA: Studiul a fost efectuat în lunile iunie si iulie 2023 la Spitalul Sf. Stelian din Bucuresti, respectând acordul etic si consimtamântul pacientului informat. Au participat 15 pacienti, cu vârste între 25-40 ani, majoritatea barbati fara ocupatie, purtatori de HVB sau HIV, care s-au prezentat la cabinetul de urgenta din incinta spitalului. Anamneza si examenul clinic oral au furnizat informatii referitoare la motivele prezentarii la medic, modalitatea de consum si durata.

REZULTATE SI DISCUTII: Majoritatea subiectilor sunt consumatori de heroina pe cale intravenoasa, timp de minim 10 ani. Pe perioada spitalizarii au fost tratati cu Metadona, care a dus la exacerbarea afectiunilor cronice de tipul pulpitelor si parodontitelor apicale, necesitând tratament stomatologic de urgenta. La examenul clinic oral am remarcat carii profunde în zona frontala cu evolutie rapida catre camera pulpara. Zonele laterale prezinta edentatii termino-terminale nefavorabile inserarii implantelor, sau multiple resturi radiculare irecuperabile, urmarea fiind o masticatie deficitara. Alte consecinte ale tratamentului cu Metadona sunt halena, xerostomia si cresterea poftei de dulciuri. Pacientii au afectare parodontala generalizata, consecinta a lipsei de igiena. Clinic, sextantul anterior inferior prezinta pierderea atasamentului gingival, iar la sextantii larerali sunt pungi parodontale adevarate si radiologic se evidentiaza demineralizare.

CONCLUZII: Sanatatea orala a acestor pacienti este precara si necesita numeroase sedinte terapeutice. Medicul stomatolog, cunoscând modificarile specifice acestei patologii, poate sa depisteze pacientii consumatori si îi directioneaza catre serviciile de toxicologie pentru evaluare si tratament.

Keywords: drog , sanatate orala

DOI: 10.51546/JSUM.2023.10403

DOI URL: https://doi.org/10.51546/JSUM.2023.10403

References:

1. Raport Agen?ia Na?ional? Anti-drog-Raportul Na?ional privind situa?ia drogurilor in Romania,2020

2.Raport Agen?ia Na?ional? Anti-drog. Raportul Na?ional privind situa?ia drogurilor in Romania,2022

3.Stefan C E. Flagelul Drogurilor. Editura Cermaprint, Bucure?ti,2006

4.Sfeatcu R I, Dumitrache A, Armean Petru. Conceptul de calitate a vie?ii în rela?ie cu s?n?tatea oral? ?i generala.Progrese în medicina dentar? vol.10,Bucure?ti,2013

5. Timi? T: S?n?tatea oral?-determinant esen?ial al calit??ii vie?ii -Editura Performantica,Ia?i,2005